Serwis korzysta z plików cookies w celu świadczenia spersonalizowanych usług na najwyższym poziomie, w tym usług statystycznych oraz w celu dostosowania zawartości do indywidualnych preferencji użytkowników. Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki.
OK
Utwórz konto

Informacje ogólne

 • Właścicielem sklepu internetowego uvex-bhp.pl jest firma WOROŃKO Waldemar Worońko z siedzibą przy ul. Jaworska 7-9 we Wrocławiu, NIP 894-001-23-51,
 • Firma WOROŃKO jest stroną umowy sprzedaży z Klientem
 • Produkty to wszelkie towary i usługi, które Klient może nabyć w sklepie internetowym uvex-bhp.pll . Wszelkie produkty posiadają deklaracje producentów i importerów o zgodności z obowiązującymi normami obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej
 • Zamówień w sklepie uvex-bhp.pl mogą dokonywać osoby pełnoletnie. Osoby pomiędzy 13 a 18 rokiem życia mogą dokonywać zakupów tylko za wiedzą i zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
 • Warunkiem dokonania zakupu w sklepie uvex-bhp.pl jest poprawne wypełnienie formularza zamówienia, wraz z zaakceptowaniem zawartych w formularzu warunków i kosztów dostawy.

Przetwarzanie danych osobowych

 • Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca, którego dane identyfikacyjne określone zostały określone w Postanowieniach ogólnych Regulaminu.
 • Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) i innymi powszechnie obwiązującymi przepisami.
 • Dane pozyskane przez Administratora w trakcie składania zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży przetwarzane są w związku z:
 • koniecznością realizacji umów zawartych przez Państwa z Administratorem, jak również podjętymi działaniami przed zawarciem powołanych umów na Państwa żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 • koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
 • W przypadku rozpoczęcia subskrypcji newslettera dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych w związku z wysyłaniem informacji handlowej w postaci newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 • Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora w celu zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej wymagane do złożenia zamówienia, zawarcia umowy sprzedaży i jej prawidłowej realizacji.
 • Dane osobowe Klienta mogą być przekazane, w zależności od wybranego sposobu dostawy zamówienia i sposobu zapłaty, wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w celu realizacji dostawy, biuru rachunkowemu, a także podmiotowi obsługującemu płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą, podmiotom świadczącym usługi hostingowe/serwera i podmiotom z branży informatycznej utrzymującym sklep internetowy.
 • Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do: (1) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy, (2) po sprzedażowej obsługi Klienta (rozpatrywanie reklamacji), (3) wywiązania się z obowiązku prawnego nałożonego na Administratora (wynikającego np. z przepisów o rachunkowości i przepisów podatkowych). Dane osobowe przetwarzane do celów marketingowych i innych celów niż wymienione powyżej przetwarzane będą do chwili cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na ich przetwarzanie w tym celu lub do chwili wniesienia sprzeciwu.
 • W przypadku, gdyby Administrator planował dalej przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje o tym innym celu oraz udzieli wszelkich innych stosownych informacji.
 • Klientowi przysługuje prawo do żądania od Administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do ich przeniesienia. Klientowi przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Składanie zamówień

 • Ilość oferowanych produktów w ramach sklepu uvex-bhp.pl jest zmienna i podlega stałej aktualizacji
 • Firma WOROŃKO dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronie www.uvex-bhp.pl oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.
 • Zamówienia będą przyjmowane według kolejności zgłoszeń. Zgłoszenia są przyjmowane 24 h/dobę za pośrednictwem witryny uvex-bhp.pl
 • Klient zobowiązany jest do podania dokładnego adresu e-mail oraz numeru telefonu celem potwierdzenia zamówienia oraz jego szczegółów.
 • Zamówienia będą rozpatrywane w ciągu 24h roboczych od dnia ich złożenia.
 • Produkty będą przygotowywane do wysyłki po prawidłowym potwierdzeniu zamówienia.
 • W przypadku braku potwierdzenia zamówienia w ciągu 24 h zamówienie zostaje anulowane.
 • Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą przyjmowane.
 • Na czas realizacji zamówienia składają się czas wysyłki oraz czas dostawy.
 • Czas wysyłki jest to czas potrzebny na przygotowanie produktu do wysyłki, wynosi do 4 dni roboczych (w dni robocze od poniedziałku do piątku).
 • Czas dostawy jest to czas potrzebny na dostarczenie przesyłki do domu Klienta przez firmę kurierską
 • Czas realizacji zamówienia biegnie od momentu prawidłowego potwierdzenia zamówienia.

Dostawa

 • Dostawa towaru realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL
 • Szczegółowe zasady dostawy towarów do domu Klienta określają regulaminy firm realizujących dostawę.
 • Koszt dostawy uzależniony jest od wielkości przesyłki i firmy realizującej dostawę
 • FIRMA KURIERSKA – 18,45 zł + pobranie za przesyłkę 5,06 zł.
 • Wysyłane CODZIENNIE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
 • Dostawy odbywają się na adres podany w zamówieniu. W przypadku płatności przelewem na konto sklepu istnieje możliwość dostawy na dowolny adres na terenie Polski.
 • Dostawy zagraniczne realizowane są po uzgodnieniu kosztów transportu.
 • Sklep uvex-bhp.pl nie określa dolnej wartości zamówienia.

Płatności

 • Płatności można realizować przelewem mBank O/ WROCŁAW NR KONTA 85 1140 2004 0000 3102 4812 8276, on-line, kartą kredytową lub za pobraniem.
 • W przypadku płatności przy odbiorze, należność za zakupiony produkt, po uprzednim pokwitowaniu, pobiera upoważniony pracownik firmy realizującej dostawę.
 • W przypadku przelewu na konto bankowe wysyłka następuje po wpłynięciu należności na konto. W związku z mogącymi wystąpić różnicami zamówienia i dostępności produktów prosimy o dokonywanie przelewów po potwierdzeniu skompletowania zamówienia.
 • Kwoty przedpłacone za nie zrealizowane produkty będą zwracane na konto Kupującego.

Reklamacje

 • Reklamacje składane są w siedzibie firmy WOROŃKO Waldemar Worońko, 53-612 Wrocław ul. Jaworska 7-9 (071 373-53-40) w godzinach 10.00-15.00
 • Klient ma prawo do sprawdzenia przesyłki w obecności przedstawiciela firmy realizującej dostawę.
 • W przypadku reklamacji dotyczących uszkodzeń mechanicznych przesyłki, powstałych podczas transportu, prosimy o spisanie protokołu reklamacyjnego wraz z przedstawicielem firmy realizującej dostawę. Sporządzenie protokołu będzie pomocne przy rozpatrzeniu roszczeń Klienta z tytułu uszkodzeń mechanicznych przesyłki w transporcie.
 • Reklamacje, które wynikają z niewłaściwie ustawionych parametrów technicznych monitora Klienta nie stanowią podstawy do reklamacji Produktu.
 • Firma WOROŃKO jest odpowiedzialna względem Klienta (rękojmia), jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną.
 • Dostarczenie reklamowanego produktu. W przypadku gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży/rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient może zostać poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na wskazany przez niego adres.
 • Firma WOROŃKO ustosunkuje się w terminie 14 dni do wszelkich żądań klientów dotyczących reklamowanych towarów.
 • Gdyby firma WOROŃKO nie ustosunkowała się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznała za uzasadnione.
 • Firma WOROŃKO jest obowiązana wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 • W przypadku żądania zwrotu należności na rzecz konsumenta, nastąpi to niezwłocznie.
 • W przypadku żądania obniżenia ceny Klient powinien wyznaczyć termin na ich zwrot (np. 7 dni od dnia otrzymania żądania obniżenia ceny).
 • Klient w razie odstąpienia od umowy albo żądania wymiany Produktu na wolny od wad, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Produkt do miejsca oznaczonego w Umowie Sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w Umowie Sprzedaży – do miejsca, w którym Produkt został wydany Klientowi.
 • W przypadku innych kosztów poniesionych przez Klienta w związku z reklamacją Klient może się ich domagać na zasadach ogólnych. Do odpowiedzialności odszkodowawczej stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o skutkach niewykonania zobowiązań.
 • Należność za zwrócony produkt Klient otrzyma przelewem na wskazany w oświadczeniu numer rachunku bankowego.
 • Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.

Zwroty

 • Koszty zwrotu ponosi kupujący.
 • Mają Państwo prawo zwrócić zakupione towary w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 • Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
 • Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas czyli firmę WOROŃKO o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
 • Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy (wzór dostępny na dole strony), jednak nie jest to obowiązkowe.
 • Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 • W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 • Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 • Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 • Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.
 • Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 • Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klientów będących konsumentami z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 • http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
 • http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
 • http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 • Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
 • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
 • Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
 • Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl). Pozasądowe rozstrzyganie sporów przez internet pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami umożliwia europejska platforma ODR dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Postanowienia końcowe

 • Firma WOROŃKO zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży.
 • Zdjęcia produktów mogą nieznacznie odbiegać od oryginałów.
 • Zdjęcia mogą przedstawiać wielowariantowość produktu, jego zróżnicowanie kolorystyczne oraz sposób pakowania.
 • Niewypełnienie pola uwagi będzie oznaczało zgodę na wydanie losowe danego produktu w ramach jego kolorystyki lub wariantowości.
 • Ceny produktów wyrażone są w złotych polskich za 1 szt. i zawierają podatek VAT
 • Ewentualne niedogodności przy realizacji transakcji w sklepie rozstrzygane będą poprzez porozumienie stron.
 • Wszelkie publikowane na stronie znaki towarowe oraz nazwy używane są wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi ich prawowitych właścicieli.
 • Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym niezbędne jest wyrażenie zgody na zapisy niniejszego Regulaminu.
 • Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie www.uvex-bhp.pl jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem w czasie realizacji zamówienia. Firma WOROŃKO zastrzega prawo do wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu z zastrzeżeniem, że do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827).
 • Spory wynikające z umów zawartych zgodnie z niniejszym Regulaminem z Kupującym nie będącym konsumentem rozstrzyga sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy.”
 • Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem WOROŃKO deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 • Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:WOROŃKO
Waldemar Worońko
ul. Jaworska 7-9
53-612 Wrocław
Czynne od pon. do pt. w godz. od 8:00 do 16:00
Tel.: 71 373-53-40


Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży/zakupu następujących rzeczy(*):
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
Data odbioru ........................................................................................................................
Imię i nazwisko konsumenta (-ów)……………………………………………….
........................................................................................................................
Adres konsumenta (-ów).................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
Prosimy wraz z odsyłanym towarem podać numer dowodu zakupu / paragonu
.........................................................................................................
Można również podać numer konta do zwrotu należności:............................
........................................................................................................................
Data.................................................................................................................
Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
(*) Niepotrzebne skreślić.

Asortyment

Marka